14 pozic číslic o výšce 5 mm
Cena 468 Kč bez DPH
14 pozic číslic
 8 pozic číslic o výšce 18 mm
Cena 1390 Kč bez DPH
 n-b8-2
 Naše megačíslovačka
14 pozic výška číslice 15 mm

Cena 1490 Kč bez DPH
 Mega číslovačka